Tư vấn bán hàng

Bán hàng 1: 024 66858855 

Bán hàng 2: 024 32056333

Bán hàng 3: 024 35599333

Zalo: 0946 386 693

          0949 686 693

Đặt hàng - dự án : 0946 386693

Hỗ trợ vận đơn   : 0949 533693

Thời gian làm việc:

                  Buổi sáng: 8h00 - 12h00

                  Buổi chiều: 13h30 - 18h00

                  từ Thứ 2 - Thứ 7

024 66858855 - 024 32056333
Thứ 2 - Thứ 7, từ 8:00-18:00

Trang chủ / Module - Cảm biến / Mạch nạp PIC

imgEx
Mạch nạp PICKIT2
Mã sản phẩm: MOD0244
Xuất sứ: Đang cập nhật
Cập nhật cuối cùng: 09/09/2022
Thương hiệu: Đang cập nhật
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM THEO SỐ LƯỢNG
Số lượng 1
Giá (VNĐ) 325,000
Linhkienchatluong.vn bán đúng giá công khai trên Website.
Số lượng đặt mua: Chiếc
Tư vấn bán hàng

Bán hàng 1: 024 66858855 

Bán hàng 2: 024 32056333

Bán hàng 3: 024 35599333

       Zalo 1: 0946 386 693

       Zalo 2: 0949 686 693

Đặt hàng - dự án : 0946 386693

Hỗ trợ vận đơn   : 0985 084 693

Thời gian làm việc:

                  Buổi sáng: 8h00 - 12h00

                  Buổi chiều: 13h30 - 18h00

                  từ Thứ 2 - Thứ 7

Mạch nạp PICKIT2
-Mạch nạp Pickit2 dùng để nạp cho Pic và DsPic
-Hỗ trợ Debug với MPlab(Pickit2 Full).
-Có thêm tính năng nạp không cần máy tính.

- Các chíp hỗ trợ: 
PIC12F609       PIC12HV609        PIC12F615       PIC12HV615     
P
IC12F629       PIC12F635#        PIC12F675       PIC12F683#
P
IC16F610       PIC16HV610        PIC16F616       PIC16HV61
P
IC16F627       PIC16F628          PIC16F639       PIC16F627A    
P
IC16F628A     PIC16F648A        PIC16F630       PIC16F631        
P
IC16F636#    PIC16F676          PIC16F677       PIC16F684#      
P
IC16F685#    PIC16F687#        PIC16F688#      PIC16F689#     
P
IC16F690#    PIC16F72+          PIC16F73+       PIC16F74+  
P
IC16F76+      PIC16F77+          PIC16F716       PIC16F737+     
P
IC16F747+    PIC16F767+        PIC16F777+       PIC16F785   
P
IC16HV785    PIC16F84A          PIC16F87#         PIC16F88#

PIC16F818#    PIC16F819#        PIC16F870       PIC16F871       
P
IC16F872      PIC16F873          PIC16F874          PIC16F876         
P
IC16F877      PIC16F873A        PIC16F874A     PIC16F876A    
P
IC16F877A    PIC16F882#        PIC16F883#      PIC16F884#      
P
IC16F886#    P
IC16F887#        PIC16F913#      PIC16F914#    
P
IC16F916#    P
IC16F917#        PIC16F946#

- PIC18F_J_ Devices
-----------------
PIC18F24J10     PIC18LF24J10    
PIC18F24J11     PIC18LF24J11    PIC18F24J50     PIC18LF24J50
PIC18F25J10     PIC18LF25J10       
PIC18F25J11     PIC18LF25J11    PIC18F25J50     PIC18LF25J50
PIC18F26J11     PIC18LF26J11    PIC18F26J50     PIC18LF26J50
PIC18F44J10     PIC18LF44J10
PIC18F44J11     PIC18LF44J11    PIC18F44J50     PIC18LF44J50
PIC18F45J10     PIC18LF45J10
PIC18F45J11     PIC18LF45J11    PIC18F45J50     PIC18LF45J50
PIC18F46J11     PIC18LF46J11    PIC18F46J50     PIC18LF46J50
PIC18F63J11     PIC18F63J90     PIC18F64J11     PIC18F64J90
PIC18F65J10     PIC18F65J11     PIC18F65J15     PIC18F65J50
PIC18F65J90 
PIC18F66J10     PIC18F66J11     PIC18F66J15     PIC18F66J16
PIC18F66J50     PIC18F66J55     PIC18F66J60     PIC18F66J65   
PIC18F66J90
PIC18F67J10     PIC18F67J11     PIC18F67J50     PIC18F67J60
PIC18F67J90
PIC18F83J11     PIC18F83J90     PIC18F84J11     PIC18F84J90
PIC18F85J10     PIC18F85J11     PIC18F85J15     PIC18F85J50
PIC18F85J90
PIC18F86J10     PIC18F86J11     PIC18F86J15     PIC18F86J16
PIC18F86J50     PIC18F86J55     PIC18F86J60     PIC18F86J65
PIC18F86J90   
PIC18F87J10     PIC18F87J11     PIC18F87J50     PIC18F87J60
PIC18F87J90
PIC18F96J60     PIC18F96J65     PIC18F97J60


PIC18F_K_ Devices
-----------------

PIC18F13K22          PIC18LF13K22    PIC18F14K22     PIC18LF14K22
PIC18F13K50          PIC18LF13K50    PIC18F14K50     PIC18LF14K50
PIC18F14K50-ICD   PIC18F23K20      PIC18F24K20     PIC18F25K20    
PIC18F26K20          PIC18F43K20     PIC18F44K20     PIC18F45K20    
PIC18F46K20 


PIC24 Devices
-------------
PIC24FJ16GA002       PIC24FJ16GA004       PIC24FJ32GA002       PIC24FJ32GA004
PIC24FJ48GA002       PIC24FJ48GA004       PIC24FJ64GA002       PIC24FJ64GA004
PIC24FJ64GA006       PIC24FJ64GA008       PIC24FJ64GA010       PIC24FJ96GA006       
PIC24FJ96GA008       PIC24FJ96GA010       PIC24FJ128GA006      PIC24FJ128GA008     
PIC24FJ128GA010     PIC24FJ128GA106      PIC24FJ128GA108      PIC24FJ128GA110
PIC24FJ192GA106      PIC24FJ192GA108      PIC24FJ192GA110     PIC24FJ256GA106     
PIC24FJ256GA108      PIC24FJ256GA110    
PIC24FJ64GB106         PIC24FJ64GB108       
PIC24FJ64GB110        PIC24FJ128GB106      PIC24FJ128GB108      PIC24FJ128GB110
PIC24FJ192GB106      PIC24FJ192GB108      PIC24FJ192GB110      PIC24FJ256GB106      
PIC24FJ256GB108      PIC24FJ256GB110      
PIC24HJ12GP201       PIC24HJ12GP202
PIC24HJ16GP304       PIC24HJ32GP202       PIC24HJ32GP204        PIC24HJ32GP302      
PIC24HJ32GP304       PIC24HJ64GP202       PIC24HJ64GP204       PIC24HJ64GP206      
PIC24HJ64GP210       PIC24HJ64GP502        PIC24HJ64GP504       PIC24HJ64GP506      
PIC24HJ64GP510       PIC24HJ128GP202      PIC24HJ128GP204    PIC24HJ128GP206      
PIC24HJ128GP210      PIC24HJ128GP306      PIC24HJ128GP310     PIC24HJ128GP502      
PIC24HJ128GP504      PIC24HJ128GP506      PIC24HJ128GP510     PIC24HJ256GP206      
PIC24HJ256GP210      PIC24HJ256GP610


dsPIC33 Devices
---------------
dsPIC33FJ06GS101     dsPIC33FJ06GS102     dsPIC33FJ06GS202      dsPIC33FJ16GS402     
dsPIC33FJ16GS404     dsPIC33FJ16GS502     dsPIC33FJ16GS504      
dsPIC33FJ12GP201     
dsPIC33FJ12GP202     dsPIC33FJ16GP304     dsPIC33FJ32GP202       dsPIC33FJ32GP204
dsPIC33FJ32GP302     dsPIC33FJ32GP304     dsPIC33FJ64GP202       dsPIC33FJ64GP204
dsPIC33FJ64GP206     dsPIC33FJ64GP306     dsPIC33FJ64GP310       dsPIC33FJ64GP706    
dsPIC33FJ64GP708     dsPIC33FJ64GP710     dsPIC33FJ64GP802       dsPIC33FJ64GP804
dsPIC33FJ128GP202    dsPIC33FJ128GP204  dsPIC33FJ128GP206      dsPIC33FJ128GP306   
dsPIC33FJ128GP310    dsPIC33FJ128GP706    dsPIC33FJ128GP708    dsPIC33FJ128GP710
dsPIC33FJ256GP506    dsPIC33FJ256GP510    dsPIC33FJ256GP710    dsPIC33FJ128GP802    
dsPIC33FJ128GP804    
dsPIC33FJ12MC201     dsPIC33FJ12MC202      dsPIC33FJ16MC304   
dsPIC33FJ32MC202     dsPIC33FJ32MC204      dsPIC33FJ32MC302     dsPIC33FJ32MC304
dsPIC33FJ64MC202     dsPIC33FJ64MC204     dsPIC33FJ64MC506      dsPIC33FJ64MC508    
dsPIC33FJ64MC510     dsPIC33FJ64MC706     dsPIC33FJ64MC710      dsPIC33FJ64MC802     
dsPIC33FJ64MC804     dsPIC33FJ128MC202    dsPIC33FJ128MC204    dsPIC33FJ128MC506   
dsPIC33FJ128MC510    dsPIC33FJ128MC706   dsPIC33FJ128MC708    dsPIC33FJ128MC710
dsPIC33FJ256MC510    dsPIC33FJ256MC710    dsPIC33FJ128MC802    dsPIC33FJ128MC804dsPIC30 Devices
---------------
dsPIC30F2010         dsPIC30F2011         dsPIC30F2012         dsPIC30F3010        
dsPIC30F3011         dsPIC30F3012         dsPIC30F3013         dsPIC30F3014
dsPIC30F4011         dsPIC30F4012         sPIC30F4013           dsPIC30F5011^       
dsPIC30F5013^       dsPIC30F5015         dsPIC30F5016         dsPIC30F6010A       
dsPIC30F6011A        dsPIC30F6012A       dsPIC30F6013A       dsPIC30F6014A       
dsPIC30F6015


dsPIC30 SMPS Devices
--------------------
dsPIC30F1010
dsPIC30F2020       
dsPIC30F2023

PIC32 Devices
--------------------
PIC32MX320F032H      PIC32MX320F064H      PIC32MX320F128L     PIC32MX320F128H
PIC32MX340F128H      PIC32MX340F128L       PIC32MX340F256H    PIC32MX360F256L      
PIC32MX360F512L         PIC32MX420F032H    PIC32MX440F128L     PIC32MX440F128H
PIC32MX440F256H      PIC32MX440F512H       PIC32MX460F256L      PIC32MX460F512L

 KEELOQ HCS Devices
------------------
HCS200     HCS201     HCS300     HCS301      HCS320
HCS360     HCS361     HCS362
 

 
PICKIT 2 V2.61 (các bạn có thể tải và sử dụng dễ dàng) 

ĐỊNH NGHĨA SẢN PHẨM

- Sản phẩm chính hãng: Là những sản phẩm được đính kèm nhóm từ "chính hãng...", đây là những sản phẩm chính hãng như TI, ST, NS, ATMEL, AUK,... Chúng tôi khuyến khích khách hàng mua các sản phẩm này.  Chất lượng sản phẩm tốt và không gặp phải rủi ro khi sử dụng.

- Các sản phẩm khác: Không đính kèm nhóm từ "chính hãng...": Đây có thể là những sản phẩm chính hãng nhưng chưa được cập nhật thông tin, hoặc là 1 sản phẩm like new, refubished, sản phẩm Trung Quốc, .... Việc sử dụng sản phẩm có thể gặp phải rủi ro nhỏ.

- Sản phẩm tháo máy: Là những sản phẩm đã qua sử dụng, trong 1 số trường hợp sẽ được tân trang lại để đảm bảo thẩm mỹ đến tay khách hàng. Việc sử dụng sản phẩm có thể gặp phải rủi ro nhỏ.

ĐỐI VỚI NHỮNG ĐƠN HÀNG COD BỊ HOÀN LẠI

    Đối với những đơn hàng gửi COD (nhận hàng - thu tiền tại nhà) bị hoàn trả lại do lỗi chủ quan của khách hàng như khách hàng đổi ý không mua sản phẩm, đi vắng không nhận sản phẩm được, không nghe điện thoại từ nhân viên bưu chính,... thì chúng tôi sẽ từ chối gửi bằng hình thức COD cho quý khách từ những đơn hàng tiếp theo. Nếu quý khách vẫn có nhu cầu mua hàng qua dịch vụ chuyển phát xin vui lòng thanh toán 100% tiền hàng trước thông qua ngân hàng, sau khi nhận được tiền chúng tôi sẽ gửi hàng theo đơn hàng đã đặt.

THÔNG TIN SẢN PHẨM THAY ĐỔI

- ON Semiconductor mua lại Fairchild Semiconductor: Nhiều mã linh kiện chính hãng Fairchild sẽ chuyển sang logo ON Click xem chi tiết

- TI (Texas Instruments) thông báo thay đổi vật liệu làm chân IC: Click xem chi tiết

- Power Integrations thay đổi logo: Click xem chi tiết

Sản phẩm khác

Mạch nạp PICKIT2

Mạch nạp PICKIT2

TRA CỨU MÃ VẬN ĐƠN VÀ HÀNH TRÌNH VẬN CHUYỂN
Hotline hỗ trợ vận đơn: 0985 084 693 (Hỗ trợ tra mã vận đơn chuyển phát)

Linh kiện điện tử

linh kiện chất lượng

bán linh kiện điện tử
mua linh kiện điện tử 

Đang xử lý...